ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Актуални процедури по закона за обществените поръчки:

Доставка на лекарствени продукти по Рамково Споразумение №РД-11-163
07.04.2021г – ПРОЕКТО-ДОГОВОР И ПОКАНА
19.04.2021г – ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ
08.06.2021г – СОФАРМА – ДОГОВОРОБЯВЛЕНИЕТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
01.04.2022г. – Обявление приключване Софарма по РС РД-11-163

Доставка на лекарствени продукти по Рамково Споразумение №РД-11-164
03.04.2021г – ПРОЕКТО-ДОГОВОР И ПОКАНА
19.04.2021г – ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ
28.05.2021г – МЕДЕКС – ДОГОВОРОБЯВЛЕНИЕТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
08.06.2021г – СОФАРМА – ДОГОВОРОБЯВЛЕНИЕТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
01.04.2022г. – Обявление приключване Медекс по РС РД-11-164
01.04.2022г. – Обявление приключване Софарма по РС РД-11-164

Доставка на лекарствени продукти по Рамково Споразумение №РД-11-158
03.04.2021г – ПРОЕКТО-ДОГОВОР И ПОКАНА
19.04.2021г – СЪОБЩЕНИЕ
24.04.2021г – ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ
28.05.2021г – ДОГОВОРИ – ДАНСОНСОФАРМАТЪРГОВСКА ЛИГАФАРКОЛ
28.05.2021г – ОБЯВЛЕНИЯ – ДАНСОНСОФАРМАТЪРГОВСКА ЛИГАФАРКОЛ
28.05.2021г – ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ДАНСОНСОФАРМАТЪРГОВСКА ЛИГАФАРКОЛ
01.04.2022г. – Обявление приключване Дансон по РС РД-11-158
01.04.2022г. – Обявление приключване Търговска лига-ГАЦ по РС РД-11-158
01.04.2022г. – Обявление приключване Фаркол по РС РД-11-158
01.04.2022г. – Обявление приключване Софарма по РС РД-11-158

Доставка на лекарствени продукти по Рамково Споразумение №РД-11-270
01.03.2021г – ПРОЕКТО-ДОГОВОР
01.03.2021г – ПОКАНА РС №РД-11-270
24.03.2021г – ПРОТОКОЛ И ПРИЛОЖЕНИЕ
25.03.2021г – РЕШЕНИЕ
28.05.2021г – СОФАРМА – ДОГОВОРОБЯВЛЕНИЕЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
01.04.2022г. – Обявление приключване Софарма по РС РД-11-270

Доставка на лекарствени продукти по Рамково Споразумение №РД-11-55
04.03.2021г – ПРОЕКТО-ДОГОВОР
04.03.2021г – ПОКАНА РС №РД-11-55
30.03.2021г – ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ
28.05.2021г – СОФАРМА – ДОГОВОРОБЯВЛЕНИЕТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
01.04.2022г. – Обявление приключване Софарма по РС РД-11-55

Доставка на лекарствени продукти по Рамково Споразумение №РД-11-102
08.03.2021г – ПРОЕКТО-ДОГОВОР
08.03.2021г – ПОКАНА РС №РД-11-102
ПРОТОКОЛ И СЪОБЩЕНИЕ
03.04.2021г – ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ
28.05.2021г – ДОГОВОРИ – СОФАРМАФАРКОЛ
28.05.2021г – ОБЯВЛЕНИЯ – СОФАРМАФАРКОЛ
28.05.2021г – ТЕХНИЧЕСКИ ОФЕРТИ – СОФАРМАФАРКОЛ
01.04.2022г. – Обявление приключване Фаркол по РС РД-11-102
01.04.2022г. – Обявление приключване Софарма по РС РД-11-102

Доставка на лекарствени продукти по Рамково Споразумение №РД-11-110
08.03.2021г – ПРОЕКТО-ДОГОВОР
08.03.2021г – ПОКАНА РС №РД-11-110
01.04.2021г – ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ
28.05.2021г – СОФАРМА – ДОГОВОРОБЯВЛЕНИЕТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
01.04.2022г. – Обявление приключване Софарма по РС РД-11-110

Доставка на лекарствени продукти по Рамково Споразумение №РД-11-62
10.03.2021г – ПРОЕКТО-ДОГОВОР
10.03.2021г – ПОКАНА РС №РД-11-62
03.04.2021г – СЪОБЩЕНИЕ
06.04.2021г – ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ
28.04.2021г – ПРОМЯНА В РЕШЕНИЕ
28.05.2021г – ДОГОВОРИ – МЕДЕКССОФАРМАФАРКОЛ
28.05.2021г – ОБЯВЛЕНИЯ – МЕДЕКССОФАРМАФАРКОЛ
28.05.2021г – ТЕХНИЧЕСКИ ОФЕРТИ – МЕДЕКССОФАРМАФАРКОЛ
01.04.2022г. – Обявление приключване Медекс по РС РД-11-62
01.04.2022г. – Обявление приключване Фаркол по РС РД-11-62
01.04.2022г. – Обявление приключване Софарма по РС РД-11-62

Доставка на лекарствени продукти по Рамково Споразумение №РД-11-151
24.03.2021г – ПРОЕКТО-ДОГОВОР
24.03.2021г – ПОКАНА РС №РД-11-151
14.04.2021г – ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ
28.05.2021г – СОФАРМА – ДОГОВОРОБЯВЛЕНИЕТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
28.05.2021г – ФЬОНИКС – ДОГОВОРОБЯВЛЕНИЕТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
01.04.2022г. – Обявление приключване Фьоникс по РС РД-11-151
01.04.2022г. – Обявление приключване Софарма по РС РД-11-151