ЦЕНОРАЗПИС

НА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ В „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД ЗАПОВЕД №РК-03-99/19.05.2020г

УслугаЦена
1Амбулаторен преглед40 лв.
2Вторичен преглед30 лв.
3Медицински документ- дубликат10 лв.
41/един/леглоден извън обхвата на КП 95 лв.
5Вземане и изследване материал за биопсия200 лв.
6Криотерапия /първична обработка/20 лв.
7Криотерапия /вторична обработка/ 10 лв.
8Микротест /RPR/ – здравни работници5 лв.
9Вземане биологичен материал100 лв.
10Такси здравни работници 5 лв.
11Вземане на венозна кръв 5 лв.
12Мускулна инжекция4 лв.
13Венозна инжекция6 лв.
14Вземане намазка /антиб /10 лв.
15Епикутанен тест за всяка проба7 лв.
16Тест с натриване, надраскване7 лв.
17Интракутанен тест – на брой7 лв.
18Оцветяване на препарат за Г.О.20 лв.
19Количествен тест /Микротест, RPR/10 лв.
20ТРНА15 лв.
21Изследванене нативен препарат10 лв.
22Гъбична култура след подг. с микр.проверка12 лв.
23Миколог. диференц. с култура /кандида/10 лв.
24Микроскопска диагносика на гонококция- влагалище20 лв.
25Изследване седимент- урина за трих., влагал. секрет15 лв.
26Премахване брадавици – малко поле - до 3 бр.10 лв.
27Премахване брадавица – средно поле от 3 до 7 бр. 15 лв.
28Премахване брадавици – голямо поле над 7 бр. 20 лв.
29Електрокаутер - малко поле 20 лв.
30Електрокаутер – средно поле 30 лв.
31Електрокаутер - голямо поле 40 лв.
32Електрокаутер - обширно поле 50 лв.
33Обрабатка и превръзка кожна лезия без медикамент 12 лв.
34Епикутанно тестуване – Стандартна европейска серия120 лв.
35Профилактичен преглед /здр.книжка,мед.за брак,МВР/5 лв.
36Електрокаутер / за едно образувание /20 лв.
37Потребителска такса 5.80 лв.
38Запазване на самостоятелна стая на ден 5 лв.
39UV Облъчване цяло тяло9 лв.
40UV Облъчване ръце и крака7 лв.
41Псориатичен гребен7 лв.
42UV Облъчване на гръб и гърди 7 лв.
43HIV6 лв.
44Преглед чужди граждани 50 лв.
45Тест Хламидии 15 лв.
46Потребителска такса ДКЦ2.90 лв.
47Леглоден придружител10 лв.
48Вземане на биологичен материал.70 лв.
49Избор на медицинска сестра50 лв.
50Избор на лекар80 лв.
51Криотерапия (широко поле)20 лв.