СТРУКТУРА

„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД се  състои  от  следните  функционално  обособени  структурни  блока:

1. Стационарен блок – обособен с 10 стационарни легла и 3 места за краткотраен престой.

В отделението се лекуват болни с кожно-венерически заболявания – псориазис, пиодермия, дерматити, еризипел, пемфигоид, целулити, палмоплантарна пустулоза, хронични екземи, микози и др.

2. Диагностично-консултативен  блок:

Специализирани кабинети:

  • кабинет “Обща Дерматология”
  • кабинет “Микология с микологична лаборатория”;
  • кабинет  “Болести предавани по полов път ”;
  • кабинет „Професионални болести и алергии с лаборатория“
  • Серологична лаборатория

Специализирано звено за серологична диагностика на полово-предаваните инфекции. Изследват се пациенти с болести предавани по полов път, всички стадии на сифилис, сифилис на бременните, хламидиални инфекции, гонококция, трихомоноза, СПИН и др.