ЕКИП

Д-р Теодора Чолакова

Управител на „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД,  с  призната  специалност  “Дерматология  и  венерология“ и „Здравен  мениджъмънт”

 

 

Д-р Елена Генчева – Петрова

специалист “Дерматология  и  венерология“