ЗА НАС

„Център за кожно – венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно медицинско лечебно заведение от 1949 година, като наследник на „Кожно – венерологично отделение” на Окръжна болница – гр. Велико Търново. Със Заповед на Министерство на здравеопазването и Решение на Общински съвет – Велико Търново през 2000 г. отделението е преобразувано в самостоятелно търговско дружество със 100% общинска собственост – „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД. С Решение на Великотърновски Общински съвет през 2010 г. с оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „Център за кожно – венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД. Разширен е предмета на дейност и е изменен учредителния акт.

Мисията  на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД – Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; диспансерно наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания. Повишаване на качеството на живот, модерна, ефикасна и висококвалифицирана медицинска помощ при лечение на кожно-венерически заболявания и тяхното проследяване, за постигане на пълноценен здравен потенциал на  пациентите.

Главната цел на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД е:  Извършване на специализирана медицинска помощ при оптимално функциониране и ефективно развитие на търговското дружество, чрез увеличаване на пазарния дял и усъвършенстване системата на управление.